Menu

Generalforsamling Islev Boldklub

image
Formand: Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 2610 Rødovre. Tlf. 23 66 15 99
18. januar 2017 kl. 16:47

Generalforsamling Islev Boldklub

Rødovre den 18. januar 2017.

 

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling, i  Islev Boldklub

Mandag den 20. februar 2017

kl. 18.30 i klublokalet, Korsdalsvej 100 - 2610 Rødovre.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor

8. Valg af revisorsuppleant

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Medlemmer med kontingentrestance har ikke adgang til generalforsamlingen.

 

Formand: Jan Kongebro, Ved Fæstningen 6, 2610 Rødovre. Tlf. 23 66 15 99